Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu prognozy oddziaływania
na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Szanowni Państwo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres konsultacje@prognozasusza.pl
Niniejszy formularz można wypełnić również elektronicznie pod adresem http://prognozasusza.pl
Termin składania uwag: od 25 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) został opublikowany na stronie www.stopsuszy.pl. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania uwag przy pomocy niniejszego formularza. W przypadku kierowania uwag do projektu PPSS prosimy o wypełnienie odrębnego formularza. Państwa opinie zostaną przeanalizowane, a zasadne zostaną uwzględnione podczas opracowywania finalnej wersji dokumentu. Sposób rozpatrzenia uwag zamieszczony zostanie na stronie www.stopsuszy.pl po zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PPSS.

L.p.
L.p.